Վարազգոմի եկեղեցին կը գտնուի Արցախի Հանրապետութեան Քաշաթաղի շրջաին՝ Մերիկ եւ Ղուշչի գիւղերուն միջեւ, Աղավնագետի ձախ կողմը։

Վարազգոմի եկեղեցին երկխորան-գմբեթաւոր, խաչաձեւ, եզակի հորինուածքով ուշագրաւ եւ արժէքաւոր եկեղեցի է։

Վարազգոմի եկեղեցւոյ առաջին նկարագրութիւնը եղած է 1982թ.: Յայտնի է, որ խաչաձեւ-գմբեթաւոր հորինուածքը հայ ճարտարապետութեան մէջ տարածուած է յատկապէս վաղ միջնադարին։ Եզակի այս տաճարը կառուցուած է կոփածոյ եւ սրբատաշ քարերով եւ կրաշաղախով։  Եկեղեցին չէ տուժած Արցախեան երկու պատերազմներու ժամանակ: Սակայն 2020թ. 44-օրեայ պատերազմէն ետք եկեղեցին անցած է Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ։