Հոգոց կամ Հոգեաց վանքը 6-րդ դարի կառոյց եղած է։ Կը գտնուի Արեւմտեան Հայաստանի Վասպուրական նահանգի Շատախ գաւառին մէջ։ Ըստ աւանդոյթի՝ որպէս կուսանոց հիմնուած է Բարդողոմիոս առաքեալի կողմէ, Անահիտ աստուածուհիին նուիրուած տաճարի տեղը։ IV դարին Հոգեաց վանքը եղած է եպիսկոպոսանիստ։ Հոգեաց վանքը XVII դարին յայտնի գրչութեան կենտրոն էր, 1730-65-ին՝ վերակառուցուած, 1895-ին աւիրուած է, 1904-ին կրկին վերանորոգուած է։ Ցեղասպանութենէն ետք վանքը լքուած եւ ամբողջութեամբ հաւասարեցուցած են հողին զինուորականներու եւ գանձագողերու կողմէ: