Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակնի Սոլհան գաւառին մէջ գտնուող Թուրնա լիճը բնութեան սիրահարներու սիրելի վայրերէն մէկն է։ Այն Բիւրակնի բնական յուշարձաններէն մէկն է եւ  այսօր պատշաճ կերպով պաշտպանուած չէ այցելուներու՝ կղզիներու վրայ  բարձրանալու վտանգէն։

Խառնարանային այս լիճին մէջ կը գտնուին  երեք կղզեակներ, որոնք կը լողան ջուրին վրայ քամիի ազդեցութեամբ կամ մարդոց միջամտութեամբ: Այդ պատճառով այս տարածքը ստացած է «Լողացող կղզիներ» անուանումը: 2003 թուականին յայտարարուած է բնական յուշարձան եւ վերցուած պաշտպանութեան տակ։

Ի տարբերութիւն աշխարհի միւս լողացող կղզիներուն, միայն այստեղ ծառեր կ’աճին: Կղզիներու այցելուները կը ցանկան բարձրանալ անոնց վրայ, բան մը, որ վրդով կ’առաջացնէ շրջակայքի գիւղացիներուն մօտ։ Ինչպէս կը նշեն տեղացիները՝ մարդոց արգիլուած է բարձրանալ կղզիներուն վրայ,  քանի որ անոնք պաշտպանուած են Բնութեան պահպանութեան եւ ազգային պուրակներու տնօրինութեան կողմէ: Այդ արգելքին պատճառը  կղզիներու փափուկ կազմութիւնն է: Երբ մարդիկ կը բարձրանան անոնց վրայ, հողը կը քայքայուի, որուն կը նպաստէ նաեւ ջուրին հետ շփումը։