Մաշտոցի անուան Մատենադարանին մէջ տեղի ունեցաւ «Հայկական գանձերը Ռոմանիոյ մէջ» պատկերագիրքի շնորհանդէսը։ Պատկերագիրքի զարդարուած էջերը կը պատմեն Ռոմանիա գտնուող հայկական գանձերուն մասին։ Հայերը այդ երկրին մէջ բնակութիւն  հաստատած են շուրջ հազար տարի առաջ, թողած են ժառանգութիւն արուեստի եւ ճարտարապետութեան բնագաւառին մէջ։ Պատկերագիրքը կը պարունակէ հայկական եկեղեցիներու, ճարտարապետական կոթողներու, սրբապատկերներու, ձեռագիրներու, կոնդակներու, արծաթեայ խաչերու, գաւաթներու, ձեռագիրներու կազմերու, սպասքի եւ այլ պարագաներու, կտորեղէնի (գորգեր, սփռոցներ, ճարմանդներ, հագուստ, կօշիկներ) եւ կնիքներու լուսանկարներ:

Գիրքին մէջ զետեղուած նմոյշներն այսօր կը պահուին Ռոմանիոյ հայկական եկեղեցիներուն, գրադարաններուն եւ թանգարաններուն մէջ։ Գիրքին նպատակն է ոչ միայն հայերուն այլեւ աշխարհին պատմել հայկական հարստութեան մասին: