2022 թուականի Օգոստոսի 13-ին, ժամը 11։30-էն սկսեալ Ռոպինզոնի այգիի Խաչքարին առջեւ տեղի պիտի ունենայ հանդիսաւոր արարողութիւն, որուն յայտագիրին մաս պիտի կազմեն ողջոյնի խօսքը, հայկական յատուկ ճաշատեսակներու մատուցումը եւ այդ բոլորը համեմուած պիտի ըլլան հայկական երգ ու երաժշտութեամբ։ Մասնակցութեան արժէքը 20 եուրօ է, կրնաք ներկայ գտնուիլ միայն տեղ ամրագրելով՝ հետեւեալ թիւին հեռաձայնելով. 06.77.91.80.27