Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտ քաղաքի Սուր թաղամասին մէջ տեղի պիտի ունենայ «Մշակոյթի ճանապարհը» փառատօնը։

Մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը  բոլոր քաղաքներուն մէջ նիւթական մշակութային ժառանգութիւնը պահպանելու եւ պաշտպանելու, ինչպէս նաեւ զանոնք կեանքի կոչելու պարտականութիւն ստանձնած է, որպէսզի անոնք փոխանցուին ապագայ սերունդներուն։

Ինչպէս  յայտարարած է փոխնախարար Ահմէտ Տեմիրճան, իրենք նպատակ ունին քաղաքը՝ իր բոլոր արժէքներով հանդերձ, մշակութային փառատօններու միջոցով մշտապէս պահել  աշխարհի օրակարգին մէջ:

«Վստահ եմ, որ միասին մենք աշխարհին պիտի յայտարարենք, թէ որքան ուժեղ շարժ ունի մշակոյթն ու արուեստն այստեղ՝ Տիգրանակերտի մէջ»,- ըսած է ան։

Ցաւալի է արձանագրել, որ այն մշակոյթը, որ այսօր կը ներկայացնէ Թուրքիա, հայկական մշակոյթի վերափոխուած տարբերակն է, հայկական հետքը եւ հայկականութիւնը վերացնող այդ զաւթիչ երկիրը անգամ իրեն կը վերագրէ  Արեւմտեան Հայաստանի բռնազաւթուած տարածքին մէջ գտնուող քաղաքներն ու գիւղերը: