Երգը, որ կը կոչուի «Lusi Hadig» (Լոյսի հատիկ), Կ. Պոլսոյ հայ երգչուհի Սիպիլ, որ յայտնի է իր երգերու կատարումներով ինչպէս արեւելահայերէն, այնպէս ալ արեւմտահայերէն՝ արդէն բոլոր թուային հարթակներուն վրայ է։

Արի Հերկելի գրած եւ գործիքաւորած երգին արեւմտահայերէն հատուածը կը պատկանի լիբանանահայ բանաստեղծ Աշոտ Բաքրատունիին, իսկ համշէնի բարբառով հատուածը կը պատկանի Համշէնի Ժողովրդական գրող Մահիր Օզքանին:

Այս երգը կը միաւորէ նոյն լեզուի երկու տարբեր արտայայտութիւններ, որոնք ժամանակի ընթացքին բաժնուած են ՝ շարունակելով ապրիլ նոյն տարածաշրջանին մէջ, ինչպէս նաեւ ուշադրութիւն կը հրաւիրէ արեւմտահայերէնի եւ Համշէնի բարբառներու մերձեցման, որոնք «ԵՈՒՆԵՍՔՕ»ի կողմէ ընդգրկուած են «անհետացման եզրին գտնուող լեզուներ»ու ցանկին մէջ:

Սիպիլ, որ միջազգային ճանաչում ստացած է հայ ժողովրդական երաժշտութեան բնագաւառին մէջ իր աշխատանքին շնորհիւ, եւ Այշէնուր Քոլիվար, որ կը մեկնաբանէ Արեւելեան ծովածոցի բազմամշակութայնութիւնն իր ուրոյն ոճով, իրենց ձայները կու տան «Լուսի Հատիկ»ին մէջ, որ  գարնան զարթօնքը կը կապէ Վարդավառի ուրախութեան հետ:

Արեւմտեան Հայաստանը երախտապարտ է երգչուհիին այս հայրենանուէր գործունէութեան համար, քանզի այսօր շատ կարեւոր եւ Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր շրջաններու բարբառները։