Առնջկուսը (Ատիլճեւազ)  Արեւմտեան Հայաստանի Վան նահանգի գաւառներէն է: Այն կը գտնուի   Սիփան լերան ստորոտը, բաղկացած էր 3 գաւառակներէ։

1890-ական թուականներուն ունէր 44 գիւղ եւ 12697 բնակիչ, որոնցմէ 8552-ը հայեր էին,  4000-ը քիւրտեր, իսկ մնացածը՝ այլազգիներ։

Բնակչութեան հիմնական զբաղմունքը անասնապահութիւնն ու երկրագործութիւնն էր։ Կը զբաղէին նաեւ այգեգործութեամբ, արհեստներով եւ առևտուրով։

Բնակիչներու մեծ մասը զոհ գնացած է 1915 թուականի Ցեղասպանութեան, իսկ փոքր մասը կրցած է գաղթել Արեւելեան Հայաստան։