Արևմտեան Հայաստանի, ինչպէս եւ որեւէ այլ երկրի մէջ, զարդային եւ կիրառական արուեստի սկիզբը դրուեցաւ ժողովրդական արհեստներու բազմազանութեամբ, որոնք զարգացած են եւ հասած բարձր գեղարուեստական կատարման: Խեցեգործութիւն, զարդեր, գորգագործութիւն, ժանեակագործութիւն եւ աւելին՝ ամէն ինչ ճիշդ այստեղէն սկիզբ առաւ: Եւ ահա, հայերը սկսեցան զարգացնել կիրառական արուեստը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ եւ կրցան իրենց աւանդոյթներուն համաձայն ստեղծել իրենց սեփականը՝ հայկականը եւ այն դարձնել հայկական մշակոյթի մէկ մասը, որ կը փոխանցուի սերուննդէ սերունդ հազարաւոր տարիներ:

Հայ ժողովրդական «Եար, քելէ նազով» եւ «Հէյ, Մարալօ» պարերգերն են https://www.youtube.com/watch?v=e_IrDP-_VoA 

Leave a Reply