Հայաստանի թատրոնը, յունական եւ հռոմէական հնագոյն թատրոններուն հետ միասին, եւրոպական տիպի ամենահին թատրոններէն մէկն է: Արեւմտեան Հայաստանի մէջ թատերական կեանքը սկսած է հին ժամանակներէ, իսկ յոյն պատմիչ Պլուտարքոսի վկայութեան համաձայն՝ Ն.Ք. 69թ. Մեծ Հայքի հարաւային մայրաքաղաք Տիգրանակերտի Մեծ արքան Տիգրան Բ. Սուրիոյ մէջ կառուցած է հելլենիստական ամփիթատրոններուն նման շէնք մը, ուր ներկայացումներ եղած են, եւ այդ ժամանակէն ի վեր թատրոնը կարեւոր դեր ունեցած է Հայաստանի մշակոյթին մէջ: