Խաղողի եւ գինիի հայրենիքն աւանդաբար կը համարուի Հայկական լեռնաշխարհը, ուր եւ ձեւաւորուեցաւ  համապատասխան հոգեւոր դաշտ ու մշակոյթ: Համաձայն Աստուածաշնչեան յայտնի պատմութեան` Հայաստանը կը հանդիսանայ խաղողագործութեան եւ գինեգործութեան օրրանը: Հին յունական պատմիչներ Հերոդոտոս Հալիկարնասցի, Քսենոֆոն Աթենացի եւ Ստրաբոն հաւաստիապէս կը վկայեն այն մասին, որ մօտ երկուքուկէս հազարամեակ առաջ Հայաստանէն այլ երկիրներ կ’արտահանուէին  բարձրորակ գինիներ:  Քսենոֆոն մասնաւորապէս ընդգծած է, որ հայկական գինիները բարձրորակ  էին, հնեցուած եւ տարբեր տեսակներու: Արդիւնաբերական գինեգործութիւնը, կոնեակագործութեան պատմութիւնն ու աւանդոյթները սկիզբ առած են 1877 թուականին։ Այսօր արդէն Հայաստան իր արտադրած գինիի եւ կոնեակի տեսականիներով տեղ կը զբաղեցնէ աշխարհի լաւագոյն նմանատիպ արտադրանքներու կողքը եւ նոյնիսկ կը հաւակնի առաջատար դիրքեր զբաղեցնել։