Ե․ Չարենցի անուան գրականութեան եւ արուեստի թանգարանը, Երեւանի պետական համալսարանի՝ ակադեմիկոս Հրանդ Թամրազեանի անուան հայ գրականութեան պատմութեան ամպիոնը եւ «Երեւանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջեւանի մասնաճիւղի հայոց լեզուի եւ գրականութեան ամպիոնը համատեղ կը կազմակերպեն հայագիտական միջազգային գիտաժողով՝ նուիրուած 20-րդ դարու Կ. Պոլսոյ հայ գրական, հասարակական ու մշակութային նշանաւոր գործիչ Արշակ Չօպանեանի ծննդեան 150-ամեակին:

Գիտաժողովը նպատակ ունի մէկ անգամ եւս գնահատել բազմաբեղուն անուանի գիտնականը եւ բացայայտել անոր վաստակը ինչպէս հայ միջնադարեան գրականութեան ուսումնասիրութեան, այնպէս ալ առհասարակ հայագիտութեան տարբեր ոլորտներու զարգացման գործին մէջ, վերստին արժեւորել մեծ մտաւորականի նուիրական կերպարը հայ մշակոյթի տարածման, քարոզչութեան, ինչպէս նաեւ հայութեան օտար ժողովուրդներու մշակոյթը ներկայացնելու ասպարէզին մէջ:

Գիտաժողովի նիստերը տեղի պիտի ունենան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին մէջ: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերէնը, ռուսերէնը, ֆրանսերէնը եւ անգլերէնը: