Կ. Կիւնէր առանձին գլուխներով կ’անդրադառնայ համիտեան կոտորածներուն, երիտթուրքերու վարչակարգին կողմէ ծրագրուած եւ իրագործուած Հայերու ցեղասպանութեան, քեմալականներու կողմէ 1919-22թթ. հայ ժողովուրդին հանդէպ իրագործուած կոտորածներուն: Հեղինակը Հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութիւնը կ’որակէ որպէս 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւն: Աշխատութիւնն արժէքաւոր է անով, որ հեղինակը օգտագործած է մեծ թիւով շուէտական դիւանագիտական զեկուցագիրեր, ականատեսներու վկայութիւններ եւ մամուլի հրապարակումներ: