Արեվմտյան Հայաստանի Սամոսատի Ադիեամանի տեղական նորութիւնները. Ադիեամանի քաղաքապետարանը կը շարունակէ ցօղել միջատներու  դէմ բազմացման դեղերը, ինչպիսիք են ճանճերը եւ մժեղները:

Հարցին վերաբերեալ յայտարարութիւն տարածելով՝ պաշտօնեաները նշեցին, որ քաղաքի կեդրոնը եւ քաղաքի ծայրամասը՝ շրջակայ միջավայրի եւ մարդոց առողջութեան պահպանման կէտին մէջ ճանճերու եւ մժեղներու դէմ պայքարը կը շարունակուի։ «Մենք պարբերաբար կը ցօղենք մեր յայտնաբերած ճանճերու եւ մժեղներու բազմացման վայրերը։ Մեր պայքարը կը շարունակուի ողջ օրուայ ընթացքին։ Յատկապէս բաց աղբ պարունակող բոլոր տարածքները՝ անասնաբուծական ագարակները, կենդանական գոմաղբ, ջրային թափօններ պարունակող աղբամաններ, աղբ»:Արեւմտեան Հայաստանը մշտապէս կ’արձանագրէ, որ թրքական վարչակազմը անխնայ կերպով կ’օգտագործէ եւ միեւնոյն ժամանակ կը վնասէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքներն ու միջոցները: Թուրքիան պէտք է զսպուի միջազգային հանրութեան կողմէ, հակառակ պարագային Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը լուրջ խնդիրներու առջեւ պիտի յայտնուի:

Leave a Reply