Ախալքալաքի Մուրջախէթ գիւղին մէջ կայ մեծ, ուղղանկիւնաձեւ քար մը, որ, ըստ բնակիչներուն, մեծ ոյժ ունի. «հիւանդները կը բուժուին, եթէ աղօթեն քարին մօտ»։ Ծալկայի մէջ եւս նման քար կայ: Ոչ ոք գիտէ, թէ ինչու անոնք տեղադրուած են եւ երբ: Ամէնէն հետաքրքրականն այն է, որ քարը տարիներու ընթացքին 20-25 աստիճանով պտոյտ կատարած է:  Բնակիչներուն խօսքով, անցեալին գիտնականները յաճախ կու գային ուսումնասիրելու համար քարը, նոյնիսկ ցանկացած են տանիլ այն:  Գիւղի քարին մասին քանի մը առասպել տարածուած է։ Անոնցմէ մէկուն համաձայն, այս տապանաքար է եւ կը կոչուի «վիշապ»։ Շատ ուժեղ մարդիկ կ’անուանուէին վիշապներ, իսկ երբ զանոնք կը թաղէին, այսպիսի քարեր կը դնէին անոնց գերեզմաններուն վրայ: Մէկ այլ առասպելի համաձայն, վիշապ կը նշանակէ «ջուր», եղած են ջրային վիշապներ, ոմանք ալ կը պատմեն, որ այդ քարերով պարսպապարուած են թագաւորութիւններու տարածքները։ Առասպելներէն մէկը կը վկայէ, որ քարը կապուած է աստղերուն հետ, իբրեւ թէ քարին ուղղուածութիւնը եւ անկէ վեր գտնուող գրութիւնները կապուած են աստղագիտութեան հետ։ 

Նշենք, որ Մուրջախէթի մէջ կ’ապրին ե՛ւ հայեր, ե՛ւ վրացիներ։