Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմի Հոզաթ գաւառի Շամոշի եւ Զոկար գիւղերու  տարածքներուն մէկուկէս ամիս շարունակ ծառահատումներ կ’իրականացուին։  Ծառահատման համար այս անգամ նախատեսուած է 30 հա տարածք, սակայն կը նշուի, որ յաջորդ հանգրուանին հատուող տարածքը պիտի հասնի մինչեւ 400 հա-ի։

Տերսիմի բնութեան, մշակոյթի, լեզուի ու հաւատքի հանդէպ

ոտնձգութիւնները կը շարունակուին: Անցեալ տարի «ռազմական գործողութիւններ»ու

պատճառաբանութեամբ այրած անտառներն այս տարի կը հատուին «կրկին կանաչապատելու»

պատրուակով։

Արեւմտեան Հայաստանը կը դատապարտէ զաւթիչ Թուրքիոյ նմանատիպ

գործողութիւնները եւ կը յորդորէ մնալ բարեխղճութեան սահմաններուն մէջ, իսկ

միջազգային հանրութիւնը յաւուր պատշաճի պէտք է արձագանգէ այս դէպքերուն: