Լեւոնկլան կամ Լեւոնի բերդը կը գտնուի Արեւմտեան Հայաստանի մէջ՝ Վահկայ բերդէն 12քմ դէպի հարաւ-արեւմուտք, Ջահան գետի ձախ կողմը, Կիլիկեան Տաւրոս լեռնաշղթայի ստորոտը` Քուլելիտաղ կոչուող լերան վրայ: Սմբատ Գունդստաբլի վկայութեամբ 1272 թուականին բերդը կառուցած է Կիլիկիոյ հայոց թագաւոր Լեւոն Գ. (1270–1289 թթ.): 16-րդ դարուն բերդը պատկանած է Մայսենց իշխաններուն: 18-րդ դարուն այստեղ կը գտնուէր Սիսի կաթողիկոսներու ամառանոցը, ուր կային ընկուզենիներու եւ խաղողի այգի-պուրակներ: 19-րդ դարէն դադրած է բնակելի ըլլալէ: