Արեւմտեան Հայաստանի Մալաթիոյ մէջ գտնուող «ԵՈՒՆԷՍՔՕ»ի համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան ցանկին մէջ ընդգրկուած Արսլանթեփէ բլուրին մէջ սկսած են այս տարուան պեղումները։

Պեղումներու ղեկավար, փրոֆ. Դոկտ. Ֆրանչեսքա Պալոսի Ռեսթելլի լրագրողներուն յայտնած է, որ այս  անգամ իրենք պիտի աշխատին անցեալ տարի պեղումներ իրականացուած վայրերուն մէջ։

«Անցեալ տարուընէ մենք կ’աշխատինք քալկոլիթի եւ խեթական ժամանակաշրջանին պատկանող տարածքին մէջ: Այստեղ կան կառոյցներ, որոնք կը թուագրուին Ն.Ք. 3600 թուականներուն։ Յոյսով եմ, որ այս կառւոյցներուն տակ մենք պիտի հանդիպինք նոր կառոյցներու: Մեր յայտնաբերած կառոյցները ոչ թէ սովորական, այլ բարձր խաւի տուներ են։

Այս մեզի համար շատ կարեւոր է, քանի որ անոնք կրնան պատմել պալատական կեանքին մասին։ Անցեալ տարի մենք յայտնաբերեցինք կարասներ, ոսկորէ պատրաստուած ասեղներ, ուլունքներ, քարէ առարկաներ եւ գործիքներ, յոյսով ենք, որ այս տարի նոյնպէս պիտի յայտնաբերենք: Շուրջ 2 ամիս պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը»,- նշած է հնէաբանը։