Արեւմտեան Հայաստանի պետական հետռուստակայանի եթերով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սիմոն Տարօնեան խօսեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի դերին եւ կարեւորութեան մասին՝ աշխարհաքաղաքական այս գործընթացներուն մէջ: Անդրադարձ կատարեց Արցախեան վերջին օրերու իրադարձութիւններուն, փոխադարձ կապ ստեղծելով անոնց ու Արեւմտեան Հայաստանին միջեւ: Հարցազրոյցն աւելի մանրամասն կրնաք դիտել մեր եութուպեան էջին: