Ֆէյսպուքեան իր էջին Արցախի Արտաքին գործոց նախարար Դաւիթ Բաբաեան գրած է․

«Այժմ մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնոյթի սպառնալիքներու առջեւ, իսկ անոր համար անհրաժեշտ է սառնասրտութիւն, արհեստավարժութիւն, հայրենասիրութիւն, աշխատանքի ճիշդ կազմակերպում, համբերութիւն եւ անսպառ աշխատունակութիւն։ Շատ կարեւոր է հնարաւորինս հեռու մնալ ամբոխխավարներէ, սադրիչներէ։ 

Այս բոլորը ներկայ պայմաններուն կը հանդիսանայ ժողովուրդի ու պետութեան փրկութեան երաշխիքը։  Սիրելի՛ հայրենակիցներ, երբեք մի կորսնցնէք հաւատքն ու ինքնատիրապետումը։ Երբեք մի՛ վստահիք ամբոխավարներուն։ Ահա դժուարութիւնները յաղթահարելու առանցքային բաղադրիչները, որոնց շնորիւվ հնարաւոր կը դառնայ փրկել երկիրը նոյնիսկ պատմութեան ամենադժուար ժամանակաշրջաններուն։ Յռաջիկայ երկու-երեք տարիները շատ կարեւոր շրջան պիտի ըլլան: Իսկ եթէ ճիշդ մտածենք, հասկնանք, որ մեր ոյժը խելքի, ազնւութեան ու պարկեշտութեան մէջ է, ուրեմն նուազագոյն ծրագիրը՝ Արցախի փրկութիւնը, պիտի կարողանանք իրականացնել»: