Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտի Քոճաքէօյ գաւառի Կրէ Ֆիլլա բուլրին մէջ 4 տարի շարունակ ընթացող հնագիտական ​​պեղումներուն շնորհիւ հնագէտները յայտնաբերած են 2687 արուեստի գործ եւ զանոնք յանձնած թանգարանին։ Յայտնաբերուած են նաեւ նոր քարի դարու ժամանակաշրջանին ապրող հասարակութիւններուն պատկանող կարեւոր գտածոներ։

Պեղումներու ընթացքին պարզուած է, որ Կրէ Ֆիլլա բլուրին մէջ մարդոց բնակութիւնն սկսված է նոր քարի դարու ժամանակաշրջանին, իսկ  քանի մը հարիւր մեթր հեռաւորութեան վրայ գտնուող Ամբար բլուրին  մէջ բնակութիւն հաստատած են վաղ նոր քարի դարու դարաշրջանին։ Այս գտածոները կը փաստեն այս վայրին մէջ 11-12 հազար տարի առաջ մարդոց գոյութեան մասին։

Հնագիտական գիտութիւններու փրոֆ. Դոկտ. Այշէ Թուպա Օքսէի նկարագրութեամբ՝  Կրէ Ֆիլլա բլուրին մէջ յայտնաբերուած են մօտ 10 մեթր տրամագիծով երեք  ստոգետնեայ կառոյցներ,

որոնցմէ մէկուն մէջ կիը գնտուին սիւնաձեւ կոթողներ, որոնք Պորտասարի ժամանակակիցներն են: Ըստ գտածոներուն, կարելի է ըսել, որ այստեղ մատուցուած են  ծէսեր։

«Մենք չենք ուզեր զանոնք ուղղակիօրէն տաճար անուանել, քանի որ տակաւին բաւարար տուեալներ չունինք: Անոնք նաեւ կը համարուին յատուկ կառոյցներ: Ճիշդ այնպէս, ինչպիսիք Պորտասարի կառոյցներն են»,-նշած է փրոֆեսորը։