Ամրան շատերն կ’որոշեն իրենց հանգիստն անցնել Վրաստան: Շատ պարագաներու այլ երկիրներէ եկողներու հանգիստի ճանապարհը կ’անցնի Ախալքալաքէն: Շատեր կը նախընտրեն որոշ ժամանակ հանգրուանել այստեղ եւ անոր պատճառները տարբեր են․ այն կրնայ ըլլալ  հայաբնակ վայրը ուսումնասիրելու, բարեկամ հարազատներուն այցելութիւն տալու, ինչպէս նաեւ ճանապարհի երկարութիւնը կրճատելու ցանկութիւնը: Վերջին շրջանին մարդոց մեծ հոսքը նկատելի է յատկապէս Ախալքալաքի կեդրոնական զբօսայգիին, հիւրանոցներուն, արագ սնունդի կէտերուն մէջ եւ այլուր: Տեղացիներէն շատեր կը նշեն, որ այլ երկիրներ ապրող իրենց հարազատներուն մեծ մասը կը վերադառնայ ծննդավայր հանգստանալու, իսկ յետոյ արդէն ծով երթալու նպատակով: Գլխաւորաբար կու գան Ռուսիայէն եւ Հայաստանէն: