Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակնի Կենչ գաւառին մէջ՝ Արածանի գետին մօտ գտնուող ժայռին վրայ կառուցուած Սեպեթերիա ամրոցը մեր օրերը հհասած է Արարատեան թագաւորութեան ժամանակաշրջանէն։

Որպէս առաջին աստիճանի հնագիտական ​​վայր գրանցուած ամրոցի պատմական հիւսուածքը ուսումնասիրելու նպատակով սկսած են հորատման աշխատանքները։ Պեղումներու միջոցով, որ նախատեսուած է շարունակել 15-20 օր, նպատակ դրուած է յայտնաբերել պատմական արուեստի նմոյշներ եւ աւելի մանրամասն տեղեկութիւններ ստանալ ամրոցին մասին:

Արեւմտեան Հայաստանը հպարտութեամբ կը նշէ, որ Հայաստանը ապրած է այնպիսի հզօր ժամանակներ, որ այսօր հնեագէտները կը գտնեն դարերու մնացորդները մեր օրերուն, եւ կ’ապացուցեն հայ ժողովուրդի հին եւ բնիկ ըլլալու հանգամանքը: