Արզնի գիւղին մէջ աւարտած է ասորական Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ վերակառուցումը, տեղադրուած է խաչը: Տեղեկութիւնը կը յայտնէ Յուշարձաններու պահպանութեան Կոտայքի մարզային ծառայութիւնը։

Եկեղեցին կառուցուած է 1881 թուականին։ Այն հաշուառուած է պատմութեան եւ մշակոյթի անշարժ յուշարձաններու պետական ցանկին մէջ եւ կը պահպանուի պետութեան կողմէ։

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ասորական 3 եկեղեցի կայ: Ասորական համայնքը Հայաստանի մէջ բնակող ազգային փոքրամասնութիւններուն մէջ բնակչութեան թիւով երրորդն է՝ եզիտիներէն եւ ռուսերէն ետք: Ասորիները Հայաստանի մէջ բնակութիւն հաստատած են 1828-29թթ. ռուս-պարսկական պատերազմէն ետք: Ասորական 100 ընտանիք դիմած է Ցարական Ռուսիոյ իշխանութիւններուն` Հայաստանի մէջ բնակելու խնդրանքով:

Տեղափոխուելով Արեւելեան Հայաստան` անոնք հաստատուած են Երեւան ու ներկայիս Արարատի եւ Կոտայքի մարզերը։