Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմի Մազկիրթ գաւառին մէջ առուներու բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնող բանուորները պատահաբար հանդիպած են պատմական քարէ կամարակապ կամուրջի, որմէ ետք  իրավիճակին մասին յայտնած են նահանգի մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան տնօրինութեան եւ Տերսիմի թանգարանի տնօրինութեան: 

Մասնագէտներու խումբը սկսած է ուսումնասիրել պատմական կամուրջի յատակագծային եւ ճարտարապետական ​​առանձնայատկութիւնները։

Արեւմտեան Հայաստանի իրենց բնիկ տարածքներուն մէջ ապրող հայերը մշապէս շէնցուցած են իրենց երկիրը, կամուրջներու կառուցապատման ընթացքին կիրառելով այնպիսի ճարտարապետական հնարքներ, որոնց շնորհիւ անոնք կը պահպանուէին քանի կը տասնեակ տարի, անգամ հարիւրամյակ, ինչպէս կը փաստէ այս կամուրջը։  Կամուրջներուն մէջ մասը քանդուած է ցեղասպանութեան տարիներիուն, երիտթուրքերու կողմէ՝ երբ կը պաշարէին քաղաքներն ու գիւղերը, այդպիսով զրկելով հայերը փրկութեան հնարաւորութենէն։

Այժմ հայերու կողմէ կառուցուած շատ կամուրջներ, որոնք պահպանուած են, տեղի ժողովուրդները կը վերանորոգեն եւ կ’օգտագործեն ըստ նշանակութեան։