Վանի Օզալփ գաւառին մէջ 407 հա տարածք զբաղեցնող Աքկէոլ լիճն ամբողջովին չորցած է ծայրայեղ բարձր ջերմաստիճանի եւ արագ գոլորշիացման պատճառով։

Անցեալ տարի երաշտի պատճառով չորցած լիճին համար այս տարուայ ձմրան ու գարնան տեղացած առատ տեղումները նոյնպէս չապահովեցին անհրաժեշտ  ջուրի քանակը։

Ապրիլ-Մայիս ամիսներուն տեղումներու տւ ձնհալի հետեւանքով զգալի քանակի ջուր կուտակած լիճը, ուր կ’ապրին տասնյժեակ թռչուններ, տաք եղանակի եւ արագ գոլորշիացման հետեւանքով կրկին ամայացած է։ 

Ինչպէս ամբողջ աշխարհի մէջ, համաշխարհային տաքացման հետեւանքով  կլիմայի փոփոխութիւնն ակնյայտ է նաեւ Վանայ լիճի աւազանին մէջ։ Գոլորշիացման պատճառով լիճերու ջուրը կը ներծծուի երկրի ընդերք եւ ջուրի մակարդակը կ’իջնէ։

2020-2021 թուականներու երաշտին հետեւանքները մենք հիմա կը տեսնենք, յատկապէս Աքկէոլի նման համեմատաբար փոքր լիճերու մէջ։

Կլիմայի տաքացման հետեւանքով եւ զաւթարար Թուրքիոյ վարած բնապահպանութեան քաղաքականութեան սխալ վարման պատճառով Արեւմտեան Հայաստանի շարք մը փոքրիկ լիճեր կա՛մ կը վերանան,  կա՛մ կանգնած են վերացման եզրին։