Առցանց աճուրդի հանուած է Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութեան Լեւոն Բ. (1198-1219թթ., Ռուբինեաններու արքայատոհմ) արքային օրօք հատուած հազուագիւտ ոսկեայ մետաղադրամներէն մէկը: Մեկնարկային գինը 50.000 տոլար է:

Մետաղադրամը կը պատկերէ գահին բազմած Լեւոն արքան` մէկ ձեռքը խաչ, միւսին` ծաղիկ: Մետաղադրամին միւս կողմը պատկերուած են առիւծն ու կաթողիկոսական խաչը: Մետաղադրամը ներառուած է Լորէնս Ատամսի «Արարատեան հաւաքածոյ»ին մէջ:

Նշենք, որ Լեւոն Բ-ի օրօք Կիլիկիոյ Հայկական թագաւորութեան սահմանները կը տարածուէին Սելեւկիայէն մինչեւ Անտիոք, Միջերկրական ծովէն մինչեւ Տաւրոսի եւ Անտիտաւրոսի լեռները։ Երկրին սահմանները հսկելու եւ պաշտպանելու համար Լեւոն վերաշինեց հին բերդերը, հիմնեց նոր ամրութիւններ, կառուցեց բազմաթիւ հսկիչ դիտանոցներ, ստեղծեց մշտական հզօր բանակ, հաստատեց ռազմական ուսուցման որոշ կարգ ու կանոն։ Անոր հրամանով նորոգուեցան հին վանքերը, հիմնուեցան նորերը եւ անոնց կից բացուեցան վարժարաններ։ Լեւոն Բ. իր արքունիք հրաւիրեց շատ գիտնականներ ու արուեստագէտներ, արտօնեալ պայմաններ ստեղծեց անոնց գործունէութեան համար։

Արեւմտեան Հայաստանը կը գտնէ, որ անոնք վաճառքի դուրս բերելու փոխարէն, պէտք է դրուին հանրային ցուցադրութեան՝ թանգարաններու մէջ, որպէսզի լայն հասարակութեան  հասանելի ըլլան, եւ պատմական այս իրը դառնայ հանրութեան սեփականութիւնը։