Երաշտի պատճառով տարէցտարի Վանայ լիճը կ’աղտոտի այնտեղ թափող կեղտաջուրերու պատճառով։  Անոր զուգահեռ, Վանի տարածքին գտնուող բազմաթիւ մեծ ու փոքր լիճեր նոյնպէս կը ցամքին։ Այս բոլորը կործանման եզրին կը հասցնէ լիճը։ 

Բնակավայրերուն մօտ գտնուող տարածքներուն մէջ կեղտաջուրերը տհաճ հոտ կ’առաջացնեն, իսկ քաղաքի կեդրոնէն անցնող առուներուն մէջ թափող աղբին պատճառով լիճի ափին հնարաւոր չէ նստիլ։

Աղտոտածութեան հետեւանքով  մեծ թիւով ձուկերու եւ ճայերու անկում գրանցուած է։

Վանի Հարիւրամեակ համալսարանի ջրային տնտեսութիւն ճիւղի մասնագէտները, որոնք ուսումնասիրած են այս երեւոյթները, յանգած են այն եզրակացութեան, որ ձուկերու մահուան պատճառը  ջուրի ջերմաստիճանի յանկարծակի փոփոխութիւնն է։

Զաւթարար Թուրքիա կը շարունակէ վտանգել Արեւմտեան Հայաստանի աղբիւրները, որուն առիթով միջազգային բնապահպանական կառոյցներու ուշադրութիւնը կը հրաւիրենք այս դէպքին։