Ախալքալաքը պետական ֆոնտէն ստացած է 2,000,000 լարի, որ քաղաքապետարանը որոշած է ծախսել չորս ենթակառուցուածքային նախագիծերու վրայ։ Ախալքալաքը այս տարի արդէն երկրորդ անգամն է, որ միջոցներ կը ստանայ պետական պիւտճէէն։ Առաջին անգամ ստացուած գումարը ծախսուած է տարբեր ենթակառուցուածքային աշխատանքներու վրայ։ Նախագիծերու իրականացման համար ստացուած գումարի երկրորդ մասը կը կազմէ 2,000,000 լարի։ Ախալքալաքը տեղական պիւտճէէն այս գումարին պիտի աւելցնէ 384,706 լարի եւ այդ միջոցները պիտի ուղղուին հետեւեալ ենթակառուցուածքային աշխատանքներուն. Լոմատուրցխ գիւղէն Բուռնաշէթ գիւղի դպրոց տանող ճանապարհի վերականգնում, Խանդօ գիւղէն Վարեւան գիւղի դպրոց տանող ճանապարհի վերանորոգում, Աբուլ-Կարտիկամ ճանապարհի վերականգնում, Քարսէպ-Ափնիա ճանապարհի վերականգնում:

Արեւմտեան Հայաստանը դրական կը գնահատէ հայկական այս տարածքներուն մէջ ենթակառուցուածքներու զարգացման ուղղուած քայլերը, քանի որ միայն այդ պարագային հայերը պիտի մնան իրենց համայնքերուն մէջ եւ աշխատանքի փնտռտուքի կամ վատ ենթակառուցուածքներու պատճառով պիտի  չհեռանան իրենց գիւղերէն եւ քաղաքներէն։