Տիգրանակերտի Էրկան գաւառին մէջ Նոր քարի դարու շրջանի հետքերը կրող Չայոնյու բլուրին վրայ իրականացուող հնագիտական ​​պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուած են անտիկ շրջանի երեք գերեզման։ Գերեզմանը լեցուած է յատուկ խառնուրդով՝ դիակը պաշտպանելու համար։ Այն մանրակրկիտ կերպով պիտի մաքրուի եւ հետազօտուի մարդաբաններու եւ հնագէտներու կողմէ:

Բլուրը, որ այն վայրերէն է, ուր առաջին անգամ քոչուորական կեանքէ անցած են գիւղատնտեսութեան, որսորդութենէն՝  արտադրութեան, մեծ նշանակութիւն ունի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլեւ համաշխարհային քաղաքակրթութեան պատմութեան համար, քանի որ այն կը թուագրուի մօտ 10 հազար տարուայ վաղեմութեան։

Այստեղ ​​պեղումները սկսած են 1964 թուականին եւ անվտանգութեան նկատառումներով դադարեցուած են 1991 թուականին։ Խումբի ղեկավարն է փրոֆ. Դոկտ.  Ասլի Էրիմ Օզտողան։ Բլուրին մէջ յայտնաբերուած են կառոյց մը, ուր կը պահուին աւելի քան 400  մարդու ոսկորներ եւ գանգեր, ու խճանկարներով զարդարուած տարածք մը։ Փրոֆեսոր Օզտողան լրագրողներուն յայտնած է, որ իրենք կ’աշխատին երկու տարբեր ժամանակաշրջաններու շերտերու վրայ՝  Նոր քարի դարու, որմէ մեզի  հասած են խեցեղէնի մնացորդներ եւ վաղ պրոնզի դարաշրջանի։