Թիւ 93 – 2022.08.24

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Լոս Անճելըսի եւ իր  շրջանին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ հիւպատոսութեան ստեղծման եւ Լոս Անճելըս քաղաքին եւ իր շրջանին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած:

Հանրապետութեան Նախագահ,

Հաշուի առնելով Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Լոս Անճելըսէն եւ իր  շրջանէն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.

•    Հաշուի առնելով 2014թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.

•    Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ յօդուածը.

Հրամանագիր.

Յօդուած 1. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Լոս Անճելըսի եւ իր  շրջանին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Յօդուած 2. Լոս Անճելըսի եւ իր շրջանին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ հիւպատոսի նշանակում՝ ի դէմս պրն. Արման ԳՐԻԳՈՐԵԱՆի:

Յօդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Յօդուած 4. Որոշումը պիտի հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 24 Օգոստոս 2022թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

N°94 – 2022.08.24

Արժանթինի Պուենոս Այրէսի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման եւ Պուենոս Այրէսի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած:

Հանրապետութեան Նախագահ,

•    Հաշուի առնելով Պուենոս Այրէսէն եւ Արժանթինէն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.

•    Հաշուի առնելով 2014թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.

•    Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ յօդուածը.

Հրամանագիր.

Յօդուած 1. Արժանթինի Պուենոս Այրէս քաղաքին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Յօդուած 2. Պուենոս Այրէսի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր հիւպատոսի նշանակում՝ ի դէմս պրն. Գիլերմօ Ալեխանտրոյ ԿԱՐԱՄԱՆԵԱՆԻ:

Յօդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Յօդուած 4. Որոշումը պիտի հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 24 Օգոստոս 2022թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ