Արեւմտեան Հայաստանի Մալաթիոյ Աքչատաղ գաւառին մէջ 1750մ բարձրութեան վրայ գտնուող 80մ խորութեամբ քարանձաւը մարդկոց շրջանին մէջ կը կոչուի «վախի քարանձաւ»։

Յայտնի է, որ ոչ ոք տեսած է  քարանձաւին յատակը, ուր կը բնակին այնպիսի վայրի կենդանիներ, ինչպիսիք են գայլը, աղուէսը, ոզնին եւ չղջիկը։ Քարանձաւ կարելի է հասնիլ մօտ 3քմ-ոց դժուարին ճանապարհ յաղթահարելէ ետք: Քարանձաւին մէջ առկայ են երկու մեծ “սրահներ”, ուր կը բնակին վայրի կենդանիները։

Քաղաքացիները կը վախնան այցելել այս առեղծուածային վայրը։ Շրջակայքի զառիթափ կառուցուածքին պատճառով շատ դժուար հասանելի քարանձաւը ցանկութեան պարագային  կրնայ վերածուիլ զբօսաշրջութեան վայրի։

Leave a Reply