Ովկիանոսագէտ, ֆիզիկական եւ ուսողական գիտութիւններու դոկտոր, վաստակաւոր փրոֆեսոր, Ռուսիոյ Գիտութիւններու Ակադեմիայի ակադեմիկոս, թղթակից անդամ Արտեմ  Սարգսեան հեղինակ ու համահեղինակ է  աւելի քան 250 գիտական հյօդուածներու, այդ թուին՝ 13 մենագրութեան, որոնք լոյս ընծայուած են ռուսերէն, անգլերէն, չինարէն։ Գիտնականի աշխատութիւնները կը վերաբերին համաշխարհային ովկիանոսի ջերմաստիճանի, հոսանքներու եւ կլիմայական այլ բնութագիրներու տեսութեան ու հաշուարկներու մշակման։  Ովկիանոսագէտը զբաղած է նաեւ Սեւանայ լիճի մակարդակի բարձրացման խնդիրներով ու անոր եղանակներուն մասին ունի հեղինակային աշխատանքներ։ 

Արտեմ Սարգիսի Սարգսեան ծնած է Արցախի Մարտունի շրջանի Ճարտար գիւղը (այժմ՝ քաղաք), 1926թ. Սեպտեմբերի 23-ին։ 

Ակնառու գիտական աշխատանքներուն, յայտնագործութիւններուն եւ գիւտերուն համար հայազգի գիտնականը արժանացած է շարք մը պարգեւներու։ Արտեմ Սարգսեան այն ութ գիտնականներէն մէկն է, որոնք արժանացած են նաեւ Ս. Օ. Մակարովի անուան մրցանակին։ Ականաւոր գիտնականը սերտ կապեր  պահպանած է հայրենիքին ու ծննդավայրին հետ, այցելած ու զբաղած անոր առջեւ  ծառացած խնդիրներով։