Սասուն պատմական Աղձնիք նահանգի գաւառներէն է: Անոր հարաւային դաշտը Տիարպեքիրի ընդարձակ հովիտն է, զորս տեղացիք կը կոչեն Ներքին դաշտ. իսկ հիւսիւսը՝ Մուշի դաշտն է՝ «Վերին դաշտ» անուանումով: Ինչպէս ամբողջ Տարօն աշխարհը, այնպէս ալ Սասուն գաւառը ջրառատ է. տեղացող առատ ձիւնի եւ անձրեւներու շնորհիւ բազմաթիւ առուներ կ՚երիզեն սարերը. ունի նաեւ մեծ ու փոքր լիճեր. բազմաթիւ գետակներ ու վտակներ կը բխին անոր բարձր գագաթներէն ու ոմանք ալ կʼանցնին Սասունի տարածքով, ինչպէս Մեղրագետ, Տալւորիկի գետ, Սուսաննա գետ, Խոծոծվանքի ջուր, Զանդուսի վտակ, Խլհովտի վտակ, Խութաջուր, եւ այլն:  Սասունը հարուստ է խիտ եւ տարածուն անտառներով. ամենաշատը կաղնիի տեսակներն են. առատ են նաեւ բարտին ու ուռենին: Բարձրադիր գօտիները զուրկ են պտղատու այգիներէ, սակայն հարաւային շրջանները հարուստ են բազմապիսի մրգերով ու խաղողով:   

Ամբողջական յօդուածը կարդացէք հղումով: 

   https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/bitlispagheshvilayet/sassoun/sassounlocalcarachteristics/cuisine.html