Տերսիմի թանգարանի հնէաբաններու խումբը կը շարունակէ աշխատիլ քաղաքի մշակութային եւ պատմական յուշակոթողները պահպանելու ուղղութեամբ։ Այս նպատակով անոնք պարբերաբար կ’այցելեն դաշտավայրեր ու մակերեւութային հետազօտութիւններով կ’որոշեն տարածաշրջանին մէջ մշակութային արժէքներու գտնուելու վայրերը:

Հնագէտներու աշխատանքին շնորհիւ վերանորոգուած են նաեւ խոյի գլուխով երկու տապանաքարեր, որոնք ջարդուած վիճակով ստացել են  քաղաքացիէ մը։

Հին տապանաքարերը, որոնց կոտրուած կտորները միացուած են յատուկ միջոցներով, վերցուած են պահպանութեան տակ եւ տեղափոխուած թանգարանի պահեստ։

Այս Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմ քաղաքին մէջ մշակութային ցեղասպանութեան հերթական շարժումն է, որ իրականացուած է թուրք բարբարոսներու կողմէ, նպատակ ունենալով ոչնչացնել հայկականութիւնն ու հայկական մշակոյթի վառ ապացույցները։ Այս դէպքը եւս կ’արձանագրուի, որուն պիտի տրուի համապատասխան ընթացք։