Տերսիմի Մեծկերտ-Մազկիրտ գաւառի Քալէ գիւղի ամրոցը կը կրէ Ն.Ք. 9-6-րդ դարերուն տարածաշրջանին մէջ իշխող ուրարտացիներու հետքերը: 

Պատմական ամրոցը, որ կառուցուած է Տերսիմի Մեծկերտ կեդրոնէն 20քմ հեռաւորութեան վրայ՝ բարձրադիր վայրի մէջ, զբօսաշրջութեան տեսանկիւնէ աշխուժութիւն կը հաղորդէ շրջանին։  Ամրոցի պարիսպին վրայի սեպագիր գրութիւնները  եւ փորագրուած զարդանախշերը մինչեւ օրս կը պահպանուին: Ամրոցի վերին հատուածին վրայ պահպանուած են ժայռափոր դամբարաններ, աստիճաններու աւերակներ եւ 3 սրահներ, իսկ ստորին հատուածին վրայ՝ մօտ 30մ երկարութեամբ միջանցք, ջրաւազան: Ամրոցը կը թուագրուի Ն.Ք. 7-րդ դարով։ Նշենք, որ Տերսիմի մէջ գրանցուած 150 մշակութային ժառանգութեան արժէքներէն 25-ը կը գտնուի Մեծկերտ գաւառին մէջ։