Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի եթերով ատրպէյճանագէտ Գրիգորի Այվազեան  խօսելով ատրպէյճանական վերջին պատերազմական յարձակման մասին, նշեց որ այն ուղղուած էր ընդհանուր հայրենիքին՝ ինչպէս Արեւելեան, այնպէս ալ Արեւմտեան Հայաստանին դէմ: Յարձակումը չէ դադրած բոլոր ճակատներով՝ քաղաքական,  մշակությաին եւ պատմազեղծարարութեան ոլորտներուն մէջ։

Ատրպէյճանագէտը մասնաւորապէս ըսաւ․ «Առաջին մարտահրաւէրը Արեւմտեան Հայաստանին առջեւ, որ Ատրպէյճանի անբռնազբօս բռնապետը նետեց մեզ, Արցախի գոյութեան կամ չգոյութեան հարցն է,  ՀՀ տարածքներուն վրայ ոտնձգութիւնները եւ յայտարարութիւնները, որ պիտի  չարձագանգեն միջազգային հանրութեան կոչերուն եւ պիտի փորձեն բռնազաւթել այն, ինչ կրնան»։

Գրիգորի Այվազեան միասնակնութեան կոչ ուղղեց, դէմ արտայայտուելով անջատողականութեան։Կարեւորեց Ցեղասպանութեան ոչ միայն ճանաչումը, այլեւ արդարացի փոխհատուցումը, պահանջելով հողերու եւ իրաւունքներու վերկանգնում, աւելցնելով, որ Թուրքիոյ կողմէ ժամանակաւորապէս բռնազաւթուած տարածքները այնուամենայնիւ պիտի ազատագրուին, նոյնը նաեւ Ատրպէյճանի մասով։ Պէտք չէ մոռնանք եւ ներենք այն, ինչ որ տեղի ունեցած է մեր հանդէպ Արցախի եւ Արեւմտեան Հայստանի մէջ։ Օրկարգային հարց է, որ պէտք է պաշտպանենք այն, ինչ որ ունինք եւ պատրաստ ըլլանք ընդլայնելու մեր սահմանները։ Միջազգային հանրութեան արձագանգը մեծապէս կախուած է նաեւ մեր վարուելակերպէն։ Պէտք է խօսիլ ու պայմանաւորուիլ բոլոր շահագրգիռ կողմերուն հետ, հիմք ունենալով ազգային շահը։