Բաղէշի Դատուան գաւառին մէջ  տեղ զբաղեցնող Նեմրութ երկրաբանական պուրակը, որուն սահմաններուն մէջ կը մտնէ Նեմրութի խառնարանը, բացի բնական գեղեցկութենէ, ունի նաեւ գիտական ​​նշանակութիւն։ Այն ԵՈՒՆԷՍՔՕ-ի համաշխարհային ցանցին մէջ  ընդգրկելու նպատակով ձեւաւորուած է գիտական յանձնաժողով։

Տաք եւ պաղ լիճերով, սառոյցէ քարանձաւով, ստորգետնեայ գոլորշիներով, լաւայի մնացորդներով, կենսաբազմազանութեամբ, երկրաբանական առանձնայատկութիւններով  առանձնացող Նեմրութ երկրաբանական պուրակը աշխարհին ներկայացնելու համար աշխոյժ աշխատանքներ կը տարուին: Այստեղ կարելի է տեսնել ոչ վաղ անցեալին տեղի ունեցած հրաբուխի հետքերը, ուր նոյնիսկ հողի ծածկոյթ չէ գոյացած, իսկ սեւ լաւան ցրուած է ամբողջ տարածքին մէջ։

Արեւմտեան Հայստանը կարեւոր կը համարէ այս քայլը, քանի որ ԵՈՒՆԷՍՔՕ-ի  պահպանութեան ներքոյ գտնուելու պարագային աւելի քիչ հաւանական է, որ տեղի  հայկական հետքերը պիտի ենթարկուին վանտալիզմի, ինչպէս թրքական կառավարութիւնը կը գործէ միւս վայրերուն մէջ։