«Yapı Kredi» հրատարակչութիւնը լոյս ընծայած է «Օսմանեան շրջանին գոհարեղէնն ու հայ ոսկերիչները» գիրքը, որու հեղինակն է Արսէն Եարման։ Երկու հաստափոր հատորներէ բաղկացեալ ծաւալուն ուսումնասիրութեան մը արդիւնքն է այս կոթողային գործը: 

Արսէն Եարմանն այս անգամ ալ գոհարեղէններու, ադամանդագործութեան ու ոսկերչութեան հմայիչ աշխարհը ուշադրութեան առարկայ դարձուցած է։ Ան կատարած է իր ուսումնասիրութիւնը՝ 14-20-րդ դարերուն վերաբերեալ արխիւները եւ այլ զանազան աղբիւրներ աչքէ անցընելով։

Արսէն Եարման նիւթի սահմանումներուն մէջ հաշուի առած է զանազան սուլթաններու գահակալութեան տարիներու առանձնայատկութիւնները, ոսկերչական վարպետութիւններու շնորհիւ մեծ ազդեցութեան լծակներ ձեռք բերած հայ գերդաստանները, արհեստաւոր նշանաւոր վարպետները եւ, անշուշտ, դարեր շարունակ ոսկերչութեան ու ադամանդագործութեան օրրանը հանդիսացած Գոց շուկան, ուր հայ վարպետները մինչեւ մօտաւոր անցեալը եղած են անմրցելի։