Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի եթերով հրատարակիչ Միհրան Փրկիչ խօսեցաւ Տերսիմի եւ  ծպտեալ հայերու մշակութային խնդիրներուն մասին, կարեւորելով ինքնաճանաչման հարցը։  Ան մասնաւորապէս նշեց․ «Այսօր հայութեան շրջանին գլխաւորաբար կը քննարկուի թուրք-ատրպէյճանական դաշինքին  կողմէ ՀՀ-ի վրայ յարձակման հարցը, բայց մենք աւելի կը տեղայնացնենք  հարցը, եւ կը ներկայացնենք մասնաւորապէս Տերսիմի հայերը յուզող խնդիրները, եւ  Հայերքւ հետ համաձուլման հարցերը։ Կ’աշխատինք անոնց հետ՝  իրենց արմատներուն վերդարձնելու մշակութային ուղղութեամբ, նաեւ որպէսզի հայերէն սորվին, եւ իմանան նախնիներու պատմութիւնը։ Ժողովուրդը կ’ուզէ իր ցեղական արմատը գտնել»։