Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանին մէջ կազմակերպուած է գրական ցերեկոյթ՝ նուիրուած արեւմտահայ գրականութեան:

Գրական ցերեկոյթը կը կրէր «Արեւմտահայ գրողներուն հետ» խորագիրը:

Բարձրագոյն ուսումնական հաստատութեան նախագահ Վարդան Յակոբեանի համոզմամբ՝ արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի միասնութիւնը պիտի տանի դէպի ազգային միաբանութիւն:

«Այսօր մեզի համար աններելի է, երբ կը մտնենք Մատենադարան, ուր կուտակուած է դարերու մեր ժառանգութիւնը, եւ չենք կրնար բնագիրով շատ նիւթեր կարդալ, որովհետեւ գրաբար եւ արեւմտահայերէն են: Արեւմտահայ մեր գրողները՝ սկսեալ Դանիէլ Վարուժանէն՝ որ Ցեղասպանութեան զոհ դարձաւ, հանճարեղ մարդիկ էին: Անոնք իրենց ժամանակներուն ապրած են գրեթէ նոյնը, ինչ որ այսօր կը կրկնուի»,- նշած է Վ. Յակոբեան:

Համալսարանի Հայոց լեզուի եւ գրականութեան ամպիոնի վարիչ, բ.գ.դ Զինաիդա Բալայեանի խօսքով, Արեւմտեան Հայաստանը հայոց աշխարհի սիրտն է, հայ գրականութեան մայրը, որ ոգեղէն լիցք կը հաղորդէ ու կը ներկայացնէ հայոց պատմութեան անցումները՝ պատմագեղարուեստական նկարագրումներով:

Արեւմտեան Հայաստանը դրական կը գնահատէ այս իրադարձութիւնը, նշելով որ նմաատիպ հաւաքոյթները պէտք է աւելի յաճախ կազմակերպուին, ուր աւելի խորքային եւ մանրամասն կերպով պիտի ներկայացուի մեր գրականութիւնն ու մշակութային գանձերը: