Եթէ Լիզպոնի մէջ հարցնէք ամէնէն յայտնի թանգարաններուն մասին, հայ մեծանուն բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի թանգարանը  լաւագոյն տասնեակին մէջ պիտի նշուի: Թանգարան մուտք գործելու համար մեծ հերթ է: Եւրոպական, արեւելեան եւ հնադարեան մշակութային գործեր ներկայացնող թանգարանը բացուած է 1969 թուականի Հոկտեմբերի 2-ին՝  մեծ բարերարի մահէն տասնչորս տարի անց, երբ կը նշուէր անոր ծննդեան 100-ամեակը: Անոր կտակին համաձայն, թանգարանը կը ղեկավարուի «Գալուստ Կիւլպէնկեան»  հիմնադրամին կողմէ: Նշենք, որ հիմնադրամը թանգարանին կից կը գտնուի: Այստեղ կը գտնուին նաեւ արխիւն ու հարուստ գրականութիւն ունեցող գրադարանը:

Թանգարանին մէջ  հաշուառուած մօտ  6000 ցուցանմուշներէն  կը ցուցադրուի աւելի քան հազարը։ Թանգարանին մէջ կը ցուցադրուին արեւմտա-եւրոպական կահոյքի հաւաքածուներ, 18-րդ դարու կիրառական առարկաներ, միջնադարեան ձեռագիրներ, կովկասեան եւ պարսկական գորգեր, հին Եգիպտոսի եւ Միջագետքի յուշարձաններ, խեցեգործ իրեր, հայկական մշակութային գործեր։ Եւրոպական գեղանկարչութեան հաւաքածուին մէջ կարեւոր տեղ ունին 1930-ական թուականներուն Էրմիտաժի հաւաքածուէն  Գալուստ Կիւլպէնկեանի ձեռք բերած գործերը: