Մայրաբերդ ամրոցը ռազմական կառոյց է, որ կը գտնուի Ստեփանակերտէն 14քմ դէպի հիւսիս-արեւելք, կը ձգուի Ասկերանի հարաւային մասը։ Դարեր առաջ ամրոցը եւ մօտակայ բնակավայրը անուանուած էին Մայրաբերդ։

Բարձր աշտարակներով ու հաստ պատերով բերդը երկու կողմէն կը փակէ Կարկառ գետի հովիտը։ Բերդն ամրացուած է կրկնապարիսպներով, որուն պատճառով դժուարանցանելի կը դառնայ լեռներու միջեւ գտնուող ձորակի ճանապարհը։

Մայրաբերդին մէջ Արցախեան պատերազմի տարիներուն տեղակայուած է Ասկերանի պաշտպանական շրջանի շտաբը։ Մատենագիտական եւ պատմագիտական աղբիւրներու վերլուծութեան հիման վրայ ամրոցը գլխաւորաբար կառուցուած է 18-րդ դարու երկրորդ կիսուն՝ խանական ժամանակաշրջանին։  Աշխարհագէտ Սերկէյ Մելքումեան Ասկերանի բերդապարիսպի կառուցման յստակ տարեթիւ կը նշէ 1760 թուականը։ Ամրոցը ճարտարապետական ընդհանրութիւններ ունի Բովուրխանավանք-ամրոցին, Աւետարանոցի եւ Շուշիի բերդերուն հետ, բան մը, որ կը վկայէ հայ վարպետներու եւ շինարարներու ձեռքով կառուցուած ըլլալուն մասին։ Չի բացառուիր նաեւ, որ Ասկերանի ամրոցին տեղը կառուցուած  եղած է հինը, որ վերակառուցուած է Արցախի խաներու կողմէ։