Վանի մէջ՝ արծաթագործութեան ճիւղերէն մէկը հադիսացող 2800 տարուան պատմութիւն ունեցող զարդական արուեստը, որ կը ներկայացնէ սեւցուած արծաթէ պատրաստուող եւ անոնց վրայ փորագրուող  զարդանախշեր, անհետացման եզրին է։ Կապարէ, ծծումբէ, պղինձէ եւ արծաթէ ստացուող համաձուլուածքը յատուկ սեւ գոյն կը ստանայ, որուն համար «սեւադ» անունը  ստացած է եւ իր գոյնով  կը տարբերի սովորական  արծաթէն։ 

Հակառակ իր հնագոյն ծագման ու իւրայատուկ տեսքին, Վանի մէջ արտադրուող «սեւադ»ը ամէն օր կը շարունակէ կորսնցնել իր արժէքը։ 

Ինչպէս կը փաստեն արծաթագործ մասնագէտները, մինչեւ 1915 թուականը Վանի մէջ գործած է սեւադի 120 արհեստանոց, 1915 թուականէն ետք այդ արտադրամասերը յաջորդաբար փակուած են։