Կաչաղակաբերդը կը գտնուի Արցախի Հանրապետութեան Պտրեցիկ եւ Քոլատակ գիւղերուն միջեւ։ Կառուցուած է լերան գագաթը։ Յատկապէս տեսանելի է Ստեփանակերտէն Գանձասար տանող ճանապարհով անցնելու ժամանակ։  Իր գերիշխող դիրքին եւ բացարձակ անմատչելիութեան շնորհիւ բերդին մէջ կարելի էր պաշտպանուիլ նոյնիսկ առանց զէնքի։ 

Արցախի մէջ պահպանուած են  շարք մը շինութիւններ, որոնք ունին գիտամշակութային մեծ արժէք։ Ամրոցներու եւ ռազմապատմական այլ շինութիւններու կառուցման նպաստած են Խաչէնագետի հովիտին մէջ պատմական եւ բնական պայմանները։ Անոնցմէ մէկն է Կաչաղակաբերդ ամրոցը։ Այն տարբեր ժամանակաշրջաներու ունէր տարբեր անուանումներ։ Կառոյցը կը պատկանի 8-րդ դարուն։ Արաբական արշաւանքներու ժամանակ ժայռեղէն կղզին կառուցապատուած է եւ վերածուած ամրոցի։

Խաչէնի իշխանութիւնը 11-րդ դարու կէսէն կը գտնուէր սելճուկեան տիրապետութեան տակ։ Եւ արդէն 13-րդ դարուն Կաչաղակաբերդը անցած է Ջալալեան իշխաններուն։