Դարպասներ բերդ–ապարանքը կը գտնուի Արցախի Խաչէն գաւառին մէջ, Խաչէնագետի աջ ափին, Գանձասարին դիմաց։ Եղած է Խաչէնի Հասան-Ճալալեաններու իշխաններու տոհմական ապարանքը։ Դարպասները ճարտարապետական ինքնատիպ կառոյց է։ Ունեցած է բազմաթիւ սենեակներ, ընդունարան, օժանդակ շէնքեր, երկու եկեղեցի՝ շրջապատուած պարիսպով։

Աւերուած է 13-րդ դարու կէսը՝ մոնղոլ Մեծ խանի կուսակալ Արտունի կողմէ։ Աւերակներն այժմ ալ կը պահպանուին։