Ամփոփելով Արեւմտեան Հայաստանի մարտահրաւէրները խորագիրը կրող գիտաժողովը, վարչապետ Սեդա Մելիքեան որպէս գործադիր մարմնի ղեկավար, ներկայացուց այն կարեւորագոյն կէտերը, որոնք կը վերաբերին մասնաւորապէս գործադիր մարմնին։ Հաշուի առնելով հիւրերու ելոյթները  հետ քննարկումներու ընթացքին, առանձնացուեցան շարք մը հարցեր, որոնցմէ մէկուն վարչապետ Մելիքեան աւելի համապարփակ անդրադարձաւ, այն է՝  «ո՞վ ենք մենք եւ ինչու՞ Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիները չեն ընկալուիր որպէս լիարժէք քաղաքացիներ»։ Վարչապետը մասնաւորապէս նշեց․  «Արեւմտեան Հայաստանը 1920 թուականին Նուպար Փաշայի ստեղծած պետութիւնն է, որ ճանչցուած է տէ ֆաքթօ եւ տէ իւրէ, ունի իրաւական կարգավիճակ, հակառակ անոր, որ մեր հողերն այժմ զաւթուած են։ Արեւմտեան Հայաստանի նահանգներն են Արեւելեան Հայաստանը, Ջաւախքը, Նախիջեւանը եւ Արցախը, որոնք միասին կը կոչուին Արեւմտեան Հայաստան։ 2021 թուականին ԱՀՀ ԱԺ-ը ընդունեց օրէնք Արեւմտեան եւ Արեւելեան Հայաստաններու փոխյարաբերութիւններուն վերաբերեալ, ըստ որուն Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը ճանչնայ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որ հռչակուեցաւ 1990 թուականի Օգոստոսի 23-ին, առանց նախորոշելու սահմաններու հարցը, այսպիսով փաստացի  ճանչնալով  նաեւ 1991 թուականի Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը»։ Ելոյթի աւարտին վարչապետ Մելիքեան անդրադարձաւ Արեւմտեան Հայաստան ապրող ոչ հայախօս բնիկ հայ բնակչութեան, նշելով, որ անկախ կրօնական եւ լեզուական պատկանելութենէն, Արեւմտեան Հայաստանը պատասխանատու է անոնց համար։ https://youtu.be/1rJCVoUi4vI