Նուպարեան ազգային ամենօրեայ վարժարանը հիմնուած է 1925 թուականին, Գահիրէի Հելիոպոլիս արուարձանին մէջ, ազգային բարերար Պօղոս Նուպար փաշայի նուիրատւութեամբ։ Վարժարանը կոչուած է վերջինիս անունով։ Ունի մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ բարձրագոյն նախակրթարանի բաժիններ։ Վարժարանի նպատակն է սաներու նախապատրաստումը բարձրագոյն դպրոց ընդունուելու համար։ Կը դասաւանդուին հայոց լեզու եւ գրականութիւն, հայոց պատմութիւն, մատենագիտութիւն, ֆրանսերէն, անգլերէն, արաբերէն, կրօնի պատմութիւն, բնական գիտութիւններ, արուեստ։ Վարժարանը 1926 թուականին ունեցած է 138 աշակերտ, 1996 թուականին՝ 110 աշակերտ եւ  23 ուսուցիչ։ Վարժարանին մէջ կան գրադարան եւ մատենադարան։ Հրապարակած է «Արեգ» պարբերաթերթը։