Շիկաքար բերդը կը գտնուի Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առանք գաւառին  մէջ, ներկայիս Արցախի Հանրապետութեան Ասկերան շրջանի Խրամորթ գիւղէն 1.5քմ արեւմուտք։

18-րդ դարու 20-ական թուականներուն հայ ազատագրական շարժման մէջ խոշոր դեր կը խաղային Ղարաբաղի մելիքութիւններուն մէջ տեղակայուած սխնախները, որոնցմէ մէկը Շիկաքար-Քարագլուխ բնակավարն էր։ Բերդի պատմական անցեալին հետ կ’առնչուին նաեւ քանի մը ռազմական ընդհարումներ’ 19-րդ դարու սկիզբի ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ։ Շիկաքար բերդը կառուցուած է ծովու մակերեւոյթէն 1000մ բարձրութիւն ունեցող սարահարթի վրայ, սարահարթը, որ կ’ընդգրկէ մօտ 300 հա տարածութիւն, ունի կենսական լաւ պայմաններ, ջուր, ծաղկազարդ լանջեր, բերրի վարելահողեր, գեղատեսիլ անտառներ։ Բերդի կառուցողները վարպետօրէն օգտագործած են տեղանքի անառիկութիւնը։ Այն երեք կողմերէն շրջապատուած է բնական դժուարամատչելի ու անյաղթահարելի վիհահերձ ժայռերով, ուր կան հինգ նշանաւոր քարանձաւներ։