Սասունի Չաքըրփընար, Պայրամլար, Այքոնաք գիւղերուն միջեւ երկարող ճանապարհի 6քմ-նոց հատուածի  շինարարական աշխատանքներու առաջին հանգրուանն անցեալ տարի  աւարտած է։ Բոլորովին վերջերս աւարտին հասցուեցան  երկրորդ հանգրուանի  շինարարական եւ հարթեցման աշխատանքերը 10քմ-նոց հատուածի վրայ։ 

16քմ ընդհանուր երկարութեամբ ճանապարհը միացուած է Մուշի նահանգային սահմանին եւ յանձնուած շահագործման։